حدیث در مورد عجله

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث با موضوع عجله
حدیث با موضوع عجله

🔹🔸🔹🔸🔹🔸

حدیث با موضوع عجله

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم :


مدیر سایتAbout 4 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث عجلهحدیث با موضوع عجلهحدیث عجله
حدیث در مورد مدارا

بسم الله الرحمن الرحیم

رسول اکرم صلی الله علیه و آله :

أَمَرَنی رَبّی بِمُداراهِ النّاسِ کَما أَمَرَنی بِأَداءِ الفَرائِضِ؛

پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

کافی(ط-الاسلامیه) ج2، ص117، ح4


مدیر سایتAbout 4 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث مداراحدیث با موضوع مداراحدیث مدارا
حدیث در مورد عیبجویی

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ای از احادیث ائمه اطهار با موضوع عیبجویی در اینجا گردآوری شده است.

حدیث در مورد عیبجویی
حدیث در مورد عیبجویی

حدیث با موضوع عیبجویی


مدیر سایتAbout 2 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث عیبجوییحدیث با موضوع عیبجوییحدیث عیبجویی
حدیث در مورد کودک

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر صلی الله علیه و آله :

بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا بَرَکَهَ فیهِ؛

خانه ای که کودک در آن نباشد ، برکت ندارد.

نهج الفصاحه ص 374 ، ح1096


🔹🔸🔹🔸🔹🔸

حدیث در مورد کودک
حدیث در مورد کودک

مدیر سایتAbout 6 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث کودکحدیث با موضوع کودکحدیث کودک
احادیث اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

احادیث اجتماعی


مدیر سایتAbout 2 minاحادیث اجتماعی
حدیث در مورد دوست
حدیث در مورد دوست
حدیث در مورد دوست

امام علی علیه السلام :

خَیرُ اِخوانِکَ مَن دَعاکَ اِلی صِدقِ المَقالِ بِصِدقِ مَقالِهِ وَ نَدَبَکَ اِلی اَفضَلِ العمالِ بِحُسنِ اَعمالِهِ؛


مدیر سایتAbout 5 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث دوستحدیث با موضوع دوستحدیث دوست
حدیث در مورد زن

امام صادق علیه السلام :

أَکثَرُ الخَیرِ فِی النِّساءِ؛

بیشترین خیر و برکت در زنان است.

من لایحضره الفقیه، ج3، ص385، ح4352


🔹🔸🔹🔸🔹🔸

رسول اکرم صلی الله علیه و آله :

اَلمَرأَهُ الصّالِحَهُ أَحَدُ الکاسِبَینِ؛


مدیر سایتAbout 4 minاحادیث اجتماعیزنزن در احادیثچهل حدیث زن
حدیث در مورد ظلم

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ای از احادیث ائمه اطهار با موضوع ظلم و ظلم کردن در اینجا گردآوری شده است.

حدیث در مورد ظلم
حدیث در مورد ظلم

حدیث با موضوع ظلم


مدیر سایتAbout 7 minاحادیث اجتماعیچهل حدیث ظلمحدیث با موضوع ظلمحدیث ظلم
حدیث در مورد مریض

پیامبر صلی الله علیه و آله :

عائِدُ المَریضِ یَخوضُ فِی البَرَکَهِ فَاِذا جَلَسَ انغَمَسَ فیها؛

عیادت کننده بیمار، در برکت فرو می رود و چون نزد بیمار بنشیند، در آن غوطه ور می شود.

کنزالفوائد ج 1، ص 379


🔹🔸🔹🔸🔹🔸


مدیر سایتAbout 1 minاحادیث اجتماعیمریضهمسایه در مریضچهل حدیث مریض
حدیث در مورد همسایه
حدیث در مورد همسایه
حدیث در مورد همسایه

امام صادق علیه السلام :

حُسنُ الجِوارِ یُعَمِّرُ الدِّیارَ وَیَزیدُ فِی العمارِ؛

خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند.


مدیر سایتAbout 4 minاحادیث اجتماعیهمسایههمسایه در احادیثچهل حدیث همسایه
2