Skip to main content
حدیث در مورد طب

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث در مورد طب
حدیث در مورد طب

رسول اکرم صلی الله علیه و آله :

ما خَلَقَ اللّه تَعالی داءً إِلاّ وَ خَلَقَ دَواءً إِلاَّ السامَ؛

خداوند هیچ دردی را بی درمان نیافریده مگر سام (مرگ) که درمان ندارد.


مدیر سایتLess than 1 minuteاحادیث بهداشتطبطب در احادیثچهل حدیث طب
حدیث در مورد عطر

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ای از احادیث ائمه اطهار با موضوع عطر و استفاده از آن در این صفحه قرار داده شده است.

حدیث در مورد عطر
حدیث در مورد عطر

🔹🔸🔹🔸🔹🔸


مدیر سایتLess than 1 minuteاحادیث بهداشتعطرعطر در احادیثچهل حدیث عطر