Skip to main content
حدیث در مورد حکومت

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه ای از احادیث ائمه اطهار با موضوع حکومت و حکومت داری در اینجا گردآوری شده است.

حدیث در مورد حکومت
حدیث در مورد حکومت

🔹🔸🔹🔸🔹🔸


مدیر سایتLess than 1 minuteاحادیث سیاسیحکومتحکومت در احادیثچهل حدیث حکومت